Do diễn biến của dịch bệnh, công tác Giáo dục gặp rất nhiều khó khăn, cùng với đó là tâm lý của học sinh, sinh viên sẽ có nhiều thay đổi, nhất là các em học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào…

Năm 2021 học phí Đại học Thú Y Hà Nội là bao nhiêu, điều kiện miễn giảm học phí như thế nào là những thắc mắc được nhiều thí sinh quan tâm khi có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Đại học Thú…

Do diễn biến của dịch bệnh, công tác Giáo dục gặp rất nhiều khó khăn, cùng với đó là tâm lý của học sinh, sinh viên sẽ có nhiều thay đổi, nhất là các em học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào…

Các cơ sở thú y giúp cải thiện sức khỏe động vật bằng cách cung cấp các khóa đào tạo nhằm tăng cường sản xuất và buôn bán vật nuôi và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vai trò ngày càng tăng của động…

Trọng tâm của những nỗ lực của chúng tôi là lòng trắc ẩn đối với cả động vật và con người, cũng như việc bảo tồn một môi trường trong lành.

Thị trường thuốc thú y theo sản phẩm (Thuốc, vắc xin và phụ gia thức ăn có thuốc), Đường quản lý (Đường uống, Đường tiêm và Đường bôi), Loại động vật (Động vật đồng hành và động vật chăn nuôi) và Kênh phân phối…

Công nghệ vật nuôi đang bùng nổ preCOVID, nhưng đại dịch đã đẩy nó vào tình trạng quá tải. Trong báo cáo mới được công bố Sản phẩm và dịch vụ chăm sóc thú cưng kỹ thuật số:

Sự tăng trưởng về dân số vật nuôi, sự thâm nhập ngày càng tăng của bảo hiểm vật nuôi, nhân hóa vật nuôi trong dân số đô thị toàn cầu ngày càng tăng và nhận thức về nhu cầu phúc lợi động vật do…
Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi