Để giúp phần tạo điều kiện nhanh nhất, dễ dàng nhất để những thí sinh có nguyện vọng văn bằng 2 trung cấp thú y – khoa thú y Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ Và Công Nghệ Việt Nam đăng ký và nộp hồ…

Thời gian gần đây, hệ học văn bằng 2 không còn xa lạ với sinh viên, thế nhưng cũng không ít bạn vẫn chưa hiểu rõ và hiểu sai lầm về hình thức đào tạo này. Nhà trường triển khai thêm hình thức đào…

Có thể thấy, trong những năm gần đây, thị trường đầu ra cho các sản phẩm chăn nuôi phát triển rất tốt. Ngành Thú y, Chăn nuôi được Nhà nước đẩy mạnh đầu tư, phát triển ở nhiều lĩnh vực cần lao động như:…

Công tác tuyển sinh của Nhà trường ở tất cả các hệ đào tạo của tất cả các ngành đã khởi động và nhận hồ sơ từ đầu năm 2020, việc này nhằm giúp những thí sinh có đủ điều kiện học có thể…

Trung cấp thú y Hà Nội chính thức thông báo tuyển sinh lớp mới hệ văn bằng 2 trung cấp thú y. Theo đó, nhà trường cũng thông báo đối tượng xét tuyển, thời gian học cũng như mức học phí chi tiết để…

Trường trung cấp thú y thông báo tuyển sinh lớp văn bằng 2 trung cấp thú y học cuối tuần ở Hà Nội cho những người đã có một văn bằng ở ngành bất kỳ.
Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi